Muovien ja vaihtoehtoisten pakkausmateriaalien ekotehokkuutta on tutkittu laajasti. Kun arvioidaan ekotehokkuutta kokonaisuutena, ei keskitetä huomiota ainoastaan lopputuotteeseen eli valmiiseen pakkaukseen, vaan myös siihen, paljonko kuluu energiaa ja luonnonvaroja kyseisen pakkauksen valmistamiseen. Mitä enemmän materiaalin valmistamiseen kuluu energiaa, sitä enemmän syntyy energiatuotannon päästöjä jo materiaalin valmistusvaiheessa. Mitä enemmän valmistamiseen käytetään luonnonvaroja, sitä suurempi välillinen kuormitus sillä on ympäristölle.

Pakkausmateriaalien ekotehokkuuteen liittyvissä tutkimuksissa on huomioitu myös pakkausmateriaalin valmistamisen vaikutus kasvihuonepäästöihin kokonaisuutena. Mikä sitten on totuus muovin ja vaihtoehtoisten pakkausmateriaalien ekotehokkuudesta, kun kaikki edellä mainitut vaikutukset otetaan huomioon?

Nykyisellä kierrätysasteella muiden kuin muovipakkausten käyttö tuottaisi 2,5 kertaisen määrän kasvihuonepäästöjä, ja kuluttaisi lähes 2,5 kertaisen määrän energiaa. Tämän tutkimuksen perusteella muovi on siis ylivoimaisesti ekotehokkain pakkausmateriaali.