Moni kuluttaja mieltää paperista valmistetun tuotepakkauksen muovipussia ekologisemmaksi vaihtoehdoksi. Yleisellä tasolla tämä johtunee siitä, ettei kuluttajilla ole tiedossaan eri materiaalivaihtoehtojen valmistukseen tarvittavaa energiamäärää ja siitä aiheutuvaa ympäristörasitusta. Arvioitaessa ympäristövaikutusta koko pakkauksen elinkaaren ajalta, aina valmistuksesta loppukäyttöön saakka, muovi on noin 2,5 kertaa energiatehokkaampi, ja siten pienipäästöisempi pakkausmateriaali kuin vaihtoehtoiset pakkausmateriaalit.

Koska paperipussi kuitenkin vielä yleisesti mielletään ekologiseksi vaihtoehdoksi, monilla aloilla onkin palattu paperisten tuotepakkausten käyttöön. Monessa tapauksessa on kuitenkin huomattu hyvin pian, että tuotteen säilyvyys paperisessa pussissa on hyvin heikko ja tuote pilaantuu ja kuivuu nopeasti.

Säilyvyyteen on haettu ratkaisua muovitetusta paperipussista, jossa ulkopinta on paperia, mutta pussin sisällä onkin muovikalvo. Tuotteen säilyvyyden kannalta tämä onkin perinteistä paperia parempi vaihtoehto, mutta ekologisuuden kannalta tilanne on täysin päinvastainen.

Olipa tuotepakkaus sitten muovia tai paperia, se voidaan aina sen elinkaaren lopussa kierrättää. Jos paperipussiin lisätään muovikalvo, tilanne muuttuu täysin. Paperia ja muovia ei voida tällaisesta pakkauksesta erottaa, joten se ei sovellukaan enää kierrätykseen muovina eikä paperina. Ainoa tapa hävittää tällainen tuote on hyödyntää se energiana eli polttamalla mikä lisää tällaisen pakkauksen hiilijalanjälkeä.

Näin alkuperäinen ajatus ekologiseen tuotepakkaukseen siirtymisestä onkin voinut johtaa tilanteeseen, jossa käyttöön otettu muovitettu paperipakkaus kuormittaa ympäristöä huomattavasti enemmän, kuin puhtaasti muovinen tai paperinen tuotepakkaus. Lopputuotteen ostajalle saattaa kuitenkin edelleen välittyä mielikuva siitä, että hän tekee nyt ekologisemman valinnan ostaessaan tällaiseen pakkaukseen pakatun tuotteen.

Kysymys kuuluukin, pitäisikö pakkausmateriaalien ympäristövaikutuksista käydä laajempaa, materiaalin koko elinkaaren ympäristövaikutuksen huomioivaa ja faktoihin perustuvaa keskustelua, jotta meistä jokainen voisi tehdä valintoja oikean tiedon, eikä vain uskomusten perusteella?