Muovijätteen aiheuttamiin ongelmiin on puututtava nyt. Jos emme reagoi ajoissa, vuoteen 2050 mennessä meressä voi olla enemmän muovijätettä kuin kalaa. On sanomattakin selvää, että tämä olisi katastrofaalinen tilanne. Muovijätteestä aiheutuvat ongelmat alkavat kuitenkin jo huomattavasti aiemmin ennen kuin muovijäte päätyy ympäristöön, jokiin ja meriin.

Nykyteollisuus luottaa muoviin lähes kaikilla toimialoilla, aina lääketeollisuudesta teknologiateollisuuteen saakka. Muovi ei sinänsä ole itse ongelman ydin, vaan se tapa millä muovia yleisesti käytetään. Monet kuluttajat ovat päättäneet muuttaa toimintaansa vähentämällä muovin käyttöä. Muovin siivoamiseen kaduilta, joista ja meristä käytetään miljoonia. Tärkeitä yksittäisiä tekoja, mutta isossa kuvassa merkityksettömiä, jos jatkamme perinteisten muovien päästämistä ympäristöön.


Voimme vaikuttaa tähän monella tavalla

Me emme ehkä tarvitse tuotteita joiden ainoana tarkoituksena on muoviroskan tuottaminen. Osa näistä tuotteista on meille tarpeettomia, ja tarpeelliset useimmiten sellaisia, jotka voidaan valmistaa järkevämmistä materiaaleista.

Toisaalta tarvitsemme päivittäin tuotteita, joiden osalta emme ehkä edes tiedosta, että muovi mahdollistaa kyseisten tuotteiden valmistuksen ja käytön. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi kulkuneuvot, puhelimet, tietokoneet ja suuri osa sairaalatuotteista. Toisena esimerkkinä; ilman muovin säilyttäviä ominaisuuksia, maailmanlaajuinen elintarvikkeiden hävikki olisi merkittävästi suurempaa. Ruokaa pitäisi tuottaa enemmän ja sitä riittäisi silti harvemmille.

Siksi onkin syytä tarkastella jokaista tuotetta kysyen, onko tämä tuote tarpeellinen, voiko tämän korvata ja mikä on ekologisin korvaava vaihtoehto tuotteen koko elinkaaren huomioiden. Tällainen ajattelumalli ohjaa meitä automaattisesti kestävän kehityksen suuntaan.

Ja kaikesta muovista ei suinkaan tarvitse luopua. Se muovi jota tarvitsemme, täytyy vain kehittää sellaiseksi, jota voimme turvallisesti kierrättää, käyttää uudelleen tai kompostoida. Meidän on myös huolehdittava siitä, että kaikki käyttämämme muovi säilyy kierrätyksen ja uudelleenkäytön piirissä, tai muuttuu mullaksi. Se ei saa koskaan päätyä luontoon roskana tai saasteena.

Osa yrityksistä onkin jo esimerkillisesti ryhtynyt toimiin siirtymällä ekologisten muovien käyttöön, tarkastelemalla sitä miten muoveja hyödynnetään ja huolehtimalla siitä, että kaikki muovijäte päätyy aina kierrätykseen. Tämä on hyvä alku. Muiden täytyy kuitenkin seurata tätä esimerkkiä viipymättä. Vain siten voimme ehkäistä muovijätteestä syntyvien ongelmien syntymistä, ennen kuin ne edes syntyvät.

Kysymys ei siis ole siitä, onko mahdollista, että muovijätettä ei päädy luontoon. Kysymys on siitä, mitä me teemme, jotta niin tapahtuu. Mahdollisimman nopeasti.