Tiesitkö, että muovi on ekotehokkain pakkausmateriaali?

Elintarvikeketjussa muovipakkaus vähentää hävikkiä, säästää energiaa, luonnonvaroja, kustannuksia ja päästöjä. Tässä blogissa käsitellään ekologista elintarvikepakkaamista tutkittuun tietoon perustuen. Lue ja pysyt ajan tasalla.

Viimeisimmät julkaisut

Seuraa blogiamme niin saat tuoreita näkökulmia ja faktatietoa ekologisesta elintarvikepakkaamisesta. Samalla pysyt ajan tasalla siitä mitä ekologisen elintarvikepakkaamisen alalla tapahtuu.

Tiesitkö tätä muovipakkauksista

Tiesitkö tätä muovipakkauksista

Tiesitkö, että muovin käyttöä lisäämällä voisimme pienentää elintarvikepakkaamisen hiilijalanjälkeä yli 40%? Tai että ilman muovia maailmassa nähtäisiin enemmän nälkää? Muovista puhutaan nyt paljon. Siksi on tärkeää, että puheet perustuvat faktaan eikä fiktioon.

Muovi on meille välttämätön ja järkevin pakkausmateriaali hyvin monessa päivittäisessä yhteydessä. Tiesitkö, että muovipakkauksilla voidaan säästää luontoa, energiaa ja taata ruuan riittävyys useammille. Avataanpa hiukan mitä tämä tarkoittaa käytännössä:

Muovipakkaukset on suunniteltu minimoimaan pakkaukseen tarvittavan materiaalin määrä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että muovipakkausten valmistamiseen tarvitaan vähemmän alkuaineita ja energiaa kuin muiden pakkausmateriaalien valmistamiseen.

Vastaavasti muovipakkaukset ovat pienempiä ja kevyempiä kuin muut pakkausmateriaalit. Niiden kuljetus ja varastointi vaatii vähemmän energiaa ja tilaa kuin muiden pakkausmateriaalien logistiikka. Verrattuna muihin pakkausmateriaaleihin, muovipakkaus säästää siis energiaa ja ympäristöä jo ennen sen käyttöönottoa.

Koska muovipakkaukseen tarvitaan muita vaihtoehtoja vähemmän materiaalia, ja koska sillä voidaan pakata tuote tehokkaasti tarkalleen sopivaan pakkaukseen (esimerkkinä tuorekurkun ympärille tuleva säilytyskalvo), pakkausmateriaalia ei kulu juurikaan ”hukkaan”. Muovipakkaukset tuottavat siis määrällisesti huomattavasti vähemmän pakkausjätettä kuin vaihtoehtoiset pakkausmateriaalit mikä on jo itsessään hyvä. Lisäksi se tarkoittaa energiansäästöä pakkausjätteen keruu- ja kierrätysprosessissa

Tiesitkö, että globaalisti kaikista tuotetuista elintarvikkeista jopa 1/3 osaa ehtii pilaantua ennen sen käyttöä. Tämä on järjetöntä resurssien tuhlaamista ja muovipakkauksilla voidaan ratkaista tätä ongelmaa. Muovipakkauksella voidaan taata elintarvikkeille turvallinen suoja pilaantumista vastaan koko tuotantoprosessin ajan. Lisäksi muovipakkauksella voidaan taata elintarvikkeille pitkä säilyvyysaika kauppojen hyllyissä ja kuluttajien jääkaapeissa. Esimerkiksi lihan, maitotuotteiden ja vihannesten säilyvyyden osalta muovi on ainoa järkevä vaihtoehto. Pitkä säilyvyysaika vähentää elintarvikkeiden hävikkiä.

Kun muovipakkausten käytöllä vähennetään elintarvikkeiden hävikkiä, ruokaa riittää useammille. Lisäksi muoviin voidaan helposti pakata sopivia annoskokoja, jolloin ei tarvitse ostaa kerralla enemmän kuin tarvitsee, ja hävikkiä syntyy vähemmän. Samalla kun hävikki pienenee, myös elintarvikejätteen ja siitä aiheutuvien kustannusten sekä haitallisten kasvihuonepäästöjen määrä vähenee.

Entä tiesitkö, että Euroopassa elintarvikepakkaamiseen käytetystä materiaalista vain 10% on muovia? Tällä muovimäärällä paketoidaan kuitenkin yli 40% kaikista elintarvikkeista. Ja vain ajatusleikkinä, jos aivan kaikki Euroopassa pakattavat elintarvikkeet pakattaisiin muoviin muiden pakkausmateriaalien sijasta, elintarvikepakkaamisen hiilijalanjälki vähenisi Euroopassa yli 40%.

Muuttiko tämä sinun käsitystäsi muovipakkauksista? Pitäisikö näistä aiheista herättää laajempaa keskustelua?

Kerro meille mielipiteesi tai kysymyksesi sivun alalaidasta löytyvällä lomakkeella.

Muovijäteongelma pitää ratkaista ennen kuin se syntyy

Muovijäteongelma pitää ratkaista ennen kuin se syntyy

Muovijätteen aiheuttamiin ongelmiin on puututtava nyt. Jos emme reagoi ajoissa, vuoteen 2050 mennessä meressä voi olla enemmän muovijätettä kuin kalaa. On sanomattakin selvää, että tämä olisi katastrofaalinen tilanne. Muovijätteestä aiheutuvat ongelmat alkavat kuitenkin jo huomattavasti aiemmin ennen kuin muovijäte päätyy ympäristöön, jokiin ja meriin.

Nykyteollisuus luottaa muoviin lähes kaikilla toimialoilla, aina lääketeollisuudesta teknologiateollisuuteen saakka. Muovi ei sinänsä ole itse ongelman ydin, vaan se tapa millä muovia yleisesti käytetään. Monet kuluttajat ovat päättäneet muuttaa toimintaansa vähentämällä muovin käyttöä. Muovin siivoamiseen kaduilta, joista ja meristä käytetään miljoonia. Tärkeitä yksittäisiä tekoja, mutta isossa kuvassa merkityksettömiä, jos jatkamme perinteisten muovien päästämistä ympäristöön.


Voimme vaikuttaa tähän monella tavalla

Me emme ehkä tarvitse tuotteita joiden ainoana tarkoituksena on muoviroskan tuottaminen. Osa näistä tuotteista on meille tarpeettomia, ja tarpeelliset useimmiten sellaisia, jotka voidaan valmistaa järkevämmistä materiaaleista.

Toisaalta tarvitsemme päivittäin tuotteita, joiden osalta emme ehkä edes tiedosta, että muovi mahdollistaa kyseisten tuotteiden valmistuksen ja käytön. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi kulkuneuvot, puhelimet, tietokoneet ja suuri osa sairaalatuotteista. Toisena esimerkkinä; ilman muovin säilyttäviä ominaisuuksia, maailmanlaajuinen elintarvikkeiden hävikki olisi merkittävästi suurempaa. Ruokaa pitäisi tuottaa enemmän ja sitä riittäisi silti harvemmille.

Siksi onkin syytä tarkastella jokaista tuotetta kysyen, onko tämä tuote tarpeellinen, voiko tämän korvata ja mikä on ekologisin korvaava vaihtoehto tuotteen koko elinkaaren huomioiden. Tällainen ajattelumalli ohjaa meitä automaattisesti kestävän kehityksen suuntaan.

Ja kaikesta muovista ei suinkaan tarvitse luopua. Se muovi jota tarvitsemme, täytyy vain kehittää sellaiseksi, jota voimme turvallisesti kierrättää, käyttää uudelleen tai kompostoida. Meidän on myös huolehdittava siitä, että kaikki käyttämämme muovi säilyy kierrätyksen ja uudelleenkäytön piirissä, tai muuttuu mullaksi. Se ei saa koskaan päätyä luontoon roskana tai saasteena.

Osa yrityksistä onkin jo esimerkillisesti ryhtynyt toimiin siirtymällä ekologisten muovien käyttöön, tarkastelemalla sitä miten muoveja hyödynnetään ja huolehtimalla siitä, että kaikki muovijäte päätyy aina kierrätykseen. Tämä on hyvä alku. Muiden täytyy kuitenkin seurata tätä esimerkkiä viipymättä. Vain siten voimme ehkäistä muovijätteestä syntyvien ongelmien syntymistä, ennen kuin ne edes syntyvät.

Kysymys ei siis ole siitä, onko mahdollista, että muovijätettä ei päädy luontoon. Kysymys on siitä, mitä me teemme, jotta niin tapahtuu. Mahdollisimman nopeasti.

Muovitettu paperipussi ei ole ekologinen valinta

Muovitettu paperipussi ei ole ekologinen valinta

Moni kuluttaja mieltää paperista valmistetun tuotepakkauksen muovipussia ekologisemmaksi vaihtoehdoksi. Yleisellä tasolla tämä johtunee siitä, ettei kuluttajilla ole tiedossaan eri materiaalivaihtoehtojen valmistukseen tarvittavaa energiamäärää ja siitä aiheutuvaa ympäristörasitusta. Arvioitaessa ympäristövaikutusta koko pakkauksen elinkaaren ajalta, aina valmistuksesta loppukäyttöön saakka, muovi on noin 2,5 kertaa energiatehokkaampi, ja siten pienipäästöisempi pakkausmateriaali kuin vaihtoehtoiset pakkausmateriaalit.

Koska paperipussi kuitenkin vielä yleisesti mielletään ekologiseksi vaihtoehdoksi, monilla aloilla onkin palattu paperisten tuotepakkausten käyttöön. Monessa tapauksessa on kuitenkin huomattu hyvin pian, että tuotteen säilyvyys paperisessa pussissa on hyvin heikko ja tuote pilaantuu ja kuivuu nopeasti.

Säilyvyyteen on haettu ratkaisua muovitetusta paperipussista, jossa ulkopinta on paperia, mutta pussin sisällä onkin muovikalvo. Tuotteen säilyvyyden kannalta tämä onkin perinteistä paperia parempi vaihtoehto, mutta ekologisuuden kannalta tilanne on täysin päinvastainen.

Olipa tuotepakkaus sitten muovia tai paperia, se voidaan aina sen elinkaaren lopussa kierrättää. Jos paperipussiin lisätään muovikalvo, tilanne muuttuu täysin. Paperia ja muovia ei voida tällaisesta pakkauksesta erottaa, joten se ei sovellukaan enää kierrätykseen muovina eikä paperina. Ainoa tapa hävittää tällainen tuote on hyödyntää se energiana eli polttamalla mikä lisää tällaisen pakkauksen hiilijalanjälkeä.

Näin alkuperäinen ajatus ekologiseen tuotepakkaukseen siirtymisestä onkin voinut johtaa tilanteeseen, jossa käyttöön otettu muovitettu paperipakkaus kuormittaa ympäristöä huomattavasti enemmän, kuin puhtaasti muovinen tai paperinen tuotepakkaus. Lopputuotteen ostajalle saattaa kuitenkin edelleen välittyä mielikuva siitä, että hän tekee nyt ekologisemman valinnan ostaessaan tällaiseen pakkaukseen pakatun tuotteen.

Kysymys kuuluukin, pitäisikö pakkausmateriaalien ympäristövaikutuksista käydä laajempaa, materiaalin koko elinkaaren ympäristövaikutuksen huomioivaa ja faktoihin perustuvaa keskustelua, jotta meistä jokainen voisi tehdä valintoja oikean tiedon, eikä vain uskomusten perusteella?

Muoviton muovi on läpinäkyvää paperia

Muoviton muovi on läpinäkyvää paperia

Valtaosa meistä tietää miltä sellofaani näyttää ja tuntuu. Se on tullut tutuksi esimerkiksi lahjapakkauksissa, kukka-asetelmien pakkauksissa ja elintarvikkeiden pakkauksissa. Valtaosa meistä ei kuitenkaan tiedä sitä, että tämä kirkas ja läpinäkyvä muovin tuntuinen materiaali onkin oikeasti paperia. Sellofaani on siis suomeksi läpinäkyvää paperia, joka valmistetaan selluloosasta aivan kuten tavallinenkin paperi.

Sellofaania käytetään yleisesti siksi, että se on hyvin kirkas ja korkeakiiltoinen materiaali. Lisäksi se myös biohajoava. Pakkausmateriaalina sellofaani toimii kuten paperi, eli se kerää kosteutta ja ei siksi sovellu hyvin kosteiden tuotteiden pakkaamiseen. Sellofaani on myös pakkausmateriaalina huomattavasti kalliimpaa kuin esimerkiksi ekologiset muovit.

Tuotteita myyvien yritysten ja tuotteita ostavien kuluttajien kannalta sellofaanille löytyykin kiinnostavia vaihtoehtoja juuri biohajoavista muoveista. Tuotepakkauksista saadaan ulkoisesti yhä näyttäviä ja houkuttelevia, mutta kuluttajat voivat saada saman tuotteen edullisemmin kustannustehokkaan pakkausmateriaalin johdosta. Valitsemalla pakkausmateriaaliksi täysin biohajoavan muovin, saavutetaan tuotepakkaukselle myös huomattavasti sellofaania pienempi hiilijalanjälki. Tätä ekologisuutta korostamalla saadaan tuotteelle uutta kilpailuetua, joka taas edistää tuotteen myyntiä.

Tuotteen myyjän näkökulmasta on siis mahdollista alentaa pakkauksen kustannuksia ja samalla kasvattaa tuotteen menekkiä. Kuluttajan näkökulmasta valinta tehdään ympäristöä enemmän kuormittavan kalliimman tuotteen ja ekologisemman sekä edullisemman tuotteen välillä. Kumman sinä ostaisit?

Pakkausmateriaalien ekotehokkuus vertailussa

Pakkausmateriaalien ekotehokkuus vertailussa

Muovien ja vaihtoehtoisten pakkausmateriaalien ekotehokkuutta on tutkittu laajasti. Kun arvioidaan ekotehokkuutta kokonaisuutena, ei keskitetä huomiota ainoastaan lopputuotteeseen eli valmiiseen pakkaukseen, vaan myös siihen, paljonko kuluu energiaa ja luonnonvaroja kyseisen pakkauksen valmistamiseen. Mitä enemmän materiaalin valmistamiseen kuluu energiaa, sitä enemmän syntyy energiatuotannon päästöjä jo materiaalin valmistusvaiheessa. Mitä enemmän valmistamiseen käytetään luonnonvaroja, sitä suurempi välillinen kuormitus sillä on ympäristölle.

Pakkausmateriaalien ekotehokkuuteen liittyvissä tutkimuksissa on huomioitu myös pakkausmateriaalin valmistamisen vaikutus kasvihuonepäästöihin kokonaisuutena. Mikä sitten on totuus muovin ja vaihtoehtoisten pakkausmateriaalien ekotehokkuudesta, kun kaikki edellä mainitut vaikutukset otetaan huomioon?

Nykyisellä kierrätysasteella muiden kuin muovipakkausten käyttö tuottaisi 2,5 kertaisen määrän kasvihuonepäästöjä, ja kuluttaisi lähes 2,5 kertaisen määrän energiaa. Tämän tutkimuksen perusteella muovi on siis ylivoimaisesti ekotehokkain pakkausmateriaali.

Kiinnostaako ekologinen elintarvikkeiden pakkaaminen?

 

Muovijalosteen asiantuntijoilta saat vastauksen ja löydät oikean ekologisen pakkausmateriaalin kuhunkin käyttötarkoitukseen.

Ota meihin yhteyttä oheisella lomakkeella. Asiantuntijamme ovat sinuun pikapuoliin yhteydessä.

Voit myös soittaa suoraan asiantuntijoillemme.

Jätä yhteydenottopyyntö